• เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ลักษณะพิเศษของบริษัทเรา > เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ > เงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์
เงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์(ข้อยกเว้นการรับผิดชอบ)
 
  1. เนื้อหาในเว็บไซต์ เช่น รูปถ่ายของผลิตภัณฑ์หรือรูปถ่ายประกอบการให้บริการ วิดีโอ drawing หรือคุณสมบัติเฉพาะและลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจจะเป็นตัวอย่างหรือเค้าโครง รูปร่างของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจจะไม่ตรงกับของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริง
  2. เนื้อหาในเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  3. กลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระเป็นผู้จัดทำข่าวสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบการกระทำและผลการกระทำของลูกค้าที่ใช้ข้อมูลในเว็บไซด์นี้โดยเด็ดขาด
 
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
 
  1. เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ (ประโยค ข้อมูล รูปภาพและเสียงต่างๆ) เป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระ เพราะฉะนั้น ห้ามใช้เนื้อหาเหล่านี้ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ทำสำเนา นำไปใช้ หรือจำหน่ายต่างๆโดยไม่ได้รับการอนุญาต
  2. ถึงแม้กลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระ จะอนุญาตให้ใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ได้ ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระจะไม่รับผิดชอบ
 
การลิงก์กับเว็บไซต์อื่นๆ
 
  • กรณีที่ต้องการลิงก์เว็บไซต์ของท่านกับเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อและขออนุมัติจากเราก่อน เพื่อให้เราพิจารณาความเหมาะสม กรณีที่มีความไม่เหมาะสมทางเราสามารถไม่อนุมัติหรือทำการยกเลิกการลิงก์ได้
 
การรองรับเบราว์เซอร์และโปรแกรมที่จำเป็น
 
เบราว์เซอร์ที่รองรับ
( Windows )
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9ขึ้นไป, Firefox เวอร์ชั่น 7ขึ้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 50ขึ้นไป
( Macintosh )
Safai เวอร์ชั่น 5ขึ้นไป, Firefox เวอร์ชั่น 7ขึ้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 50ขึ้นไป
plug-in ที่สามารถเปิดดูเนื้อหาของเว็บไซต์ได้
Adobe Reader(เวอร์ชั่น5ขึ้นไป)
* ต้องการใช้โปรแกรมนี้เพื่อเล่นไฟล์ PDF
โปรแกรมดาวน์โหลด
【Adobe Reader】 http://get.adobe.com/reader/
การตรวจเช็คสถานะของ JavaScript
กรุณาเปิด Javascipt เมื่อใช้เว็บไซต์ หาก Javascript ปิดอยู่ จะทำให้เนื้อหาบางอย่างของเว็บไซต์นี้อาจจะทำงานไม่ถูกต้องหรือแสดงภาพผิดปกติได้

ขึ้นข้างบน