• เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ลักษณะพิเศษของบริษัทเรา > เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ > นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 
เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 

กลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระคิดว่าการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเราจึงรักษากฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนด[นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์] เพื่อควบคุมและใช้ข้อมูลของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย

1. การรักษากฎหมาย
กลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระ จะทำตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ ที่สำคัญของเรา ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า
2. การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า สำหรับวัตถุประสงค์ที่แสดงในเว็บไซต์เท่านั้น เราจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
3. การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกหรือการรั่วของข้อมูลออกไปสู่ภายนอก
และ เราจะพยายามรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างรหัสลับSSL(Secure Sockets Layer)หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เทียบเท่า เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไม่ถูกต้อง
4. การเปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก
กลุ่มบริษัทฟุคุอิเบียวระ จะไม่มอบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
* ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้า
* ในกรณีที่ต้องทำตามกฎหมาย
* ในกรณีเปิดเผยข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้รับเหมา
  เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการปฎิบัติหน้าที่
* ในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการปกป้องสิ่งสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สิน ฯลฯ
5. การรองรับในกรณีที่ได้รับข้อเรียกร้องจากลูกค้าให้เปิดเผยหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ
กรณีที่ลูกค้าเรียกร้องให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ(แก้ไข เพิ่มเติม ตัดออก) หรือยกเลิกการใช้(ยกเลิกการใช้ข้อมูล ทำลายข้อมูล) หรือยกเลิกการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก กลุ่มฟุคุอิเบียวระจะทำการยืนยันข้อเรียกร้องจากลูกค้าก่อน แล้วจึงจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของลูกค้า
6. การรองรับในกรณีที่ได้รับสอบถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
กรณีที่ต้องการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาสอบถามผ่านเว็บไซต์นี้ ทางเราจะรีบตอบกลับอย่างเร่งด่วน ตามความเหมาะสม
7. เกี่ยวกับข้อมูล cookie
ข้อมูลคุกกี้(cookie)คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในคราวหลัง เครื่องก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว และข้อมูลคุกกี้(cookie)เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดึงออกจากบราวเซอร์ได้ แต่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อนามสกุล อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น จะไม่รวมอยู่ในข้อมูลคุกกี้(cookie)เพราะฉะนั้นไม่สามารถละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ให้แสดงการรับข้อมูลคุกกี้(cookie)ได้และไม่ให้ข้อมูลคุกกี้(cookie)ส่งกลับไปยังเว็บไซต์ได้ ดังนั้นเว็บไซต์ของเราจึงมีการใช้ข้อมูลคุกกี้(cookie)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เว็บไซต์ให้ดีขึ้น
8. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น
กลุ่มฟุคุอิเบียวระจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นและเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นด้วย
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มฟุคุอิเบียวระมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เราจะทำการแจ้งนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์

ขึ้นข้างบน