เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบเย็น (cold forming)
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบเย็น (cold forming)
ลักษณะพิเศษของบริษัทเรา > เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบเย็น (cold forming)
Heading

ประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบ

Heading

ฟุคุอิเบียวระใช้วิธีการขึ้นรูปแบบสมบัติการคงรูปของโลหะ ดังนั้นเวลาขึ้นรูปจะไม่ค่อยมีความเสียหายของวัตถุดิบ นอกจากนั้นยังสามารถลดต้นทุนของวัตถุดิบได้อย่างมาก และยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อสิ่งแวดล้อมได้

การผลิตแม่พิมพ์ / การพัฒนาเครื่องจักร

ความทนทานสูง

การผลิตแม่พิมพ์ / การพัฒนาเครื่องจักร

ฟุคุอิเบียวระจะออกแบบขั้นตอนการขึ้นรูป โดยคำนึงถึง Fiber flow line ซึ่งเป็นโครงสร้างโลหะแบบเส้นด้าย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของฟุคุอิเบียวระจึงมีความแข็งแรงและความทนทานสูงกว่าผลิตภัณฑ์ Cutting ที่ใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกัน

การขึ้นรูปโดยใช้เครื่องHeader

คุณภาพสูง

การขึ้นรูปโดยใช้เครื่องHeader

ฟุคุอิเบียวระสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูง เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบเย็น (cold forming) ตามอุณหภูมิห้อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดปฎิกริยาการรวมตัวกับออกซิเจน(oxidation) หรือการแยกตัวของคาร์บอน ออกจากผิววัตถุดิบ (Decarbonation) หรือการบวมของวัตถุดิบ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของฟุคุอิเบียวระจึงมีลักษณะผิวเรียบและมีคุณภาพสม่ำเสมอ.

การขึ้นรูปเพิ่มเติม

ต้นทุนต่ำ

การขึ้นรูปเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบเย็น (cold forming) เป็นเทคโนโลยีที่ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงซับซ้อนได้ในเวลาที่รวดเร็ว การเพิ่มความเร็วในการผลิตมีประโยชน์ต่อการลดต้นทุนของชิ้นส่วนและการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า(การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)ในการขึ้นรูป

 

ขึ้นข้างบน